PROFESJONALIZM I KOMPETENCJE NASZEGO ZESPOŁU100%

PSYCHOLOG EŁK BIAŁYSTOK

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW PSYCHOTERAPEUTÓW I PSYCHIATRÓW DZIECIĘCYCH ORAZ DLA DOROSŁYCH

Od kilku lat wspólnie tworzymy zgrany zespół psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów, których połączyło szczególne zainteresowanie pracą z osobami potrzebującymi wsparcia, pomocy w trudnych życiowych sytuacjach. Promujemy zdrowy styl życia, sprzyjający rozwojowi psychofizycznemu realizując swoje pasje.

Posiadamy doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia, z zaburzeniami psychicznymi i przejawiającymi zachowania problemowe miastach: Psycholog Ełk, Białystok, Olecko i Giżycko.

NASZE USŁUGI

DECYDUJĄC SIĘ NA PSYCHOTERAPIĘ W NASZYCH GABINETACH PACJENT PŁACI ZA KAŻDĄ NIEODWOŁANĄ SESJĘ TERAPEUTYCZNĄ (minimalny czas bezpłatnego odwołania 48h)

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY


200 ZŁ


Psychoterapia oraz poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych oraz innych problemach dorastania. Pracujemy z zaburzeniami oraz problemami psychologicznymi takimi jak depresja, zaburzenia lękowe, anoreksja, zaburzenia zachowania, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne, problemy adaptycyjne, zaburzenia snu i inne na terenie miast: Ełk, Białystok, Olecko i Giżycko. Wsparcia udzielmy również online

ZADZWOŃ

PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH200 ZŁ


Psychoteraia osób dorosłych. Udzielamy Pomocy w zaburzeniach takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, problemy w relacjach rodzinnych, doświadczenia traumatyczne oraz inne sytuacje kryzysowe wymagające wsparcia na terenie miast: Ełk, Białystok, Olecko i Giżycko. Wsparcia udzielmy również online

ZADZWOŃ

SZKOLENIA I WARSZTATY
ZAPYTAJ O CENĘ


Szkolenia z zakresu pracy  z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: Streetworking, Psychogimnastyka, psychoedukacja, tworzenie programów resocjalizacyjnych. Tworzymy programy dla szkół, ośrodków resocjalizacyjnych, zakładów karnych oraz ośrodków dla ośb uzależnionych

ZADZWOŃ

BADANIA PSYCHOLOGICZNE NAUKOWE


ZAPYTAJ O CENĘ


Profesjonalna indywidualna lub grupowa dignoza testami psychologicznymi. Tworzenie oraz realizacja profesjonalnych badań statystycznych, psychologicznych oraz ankietowych za pomocą specjalistycznych programów, np. SPSS. Nasze wieloletnie doświadczenie sięga nie tylko badań krajowych ale również międzynarodowych. Zespół naszych specjalistów spełni się w najtrudniejszych zadaniach

ZADZWOŃ

WSPÓŁPRACA

PARTNERZY STRATEGICZNI

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

KONTAKT

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY