ADHD

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Rozpoczęliśmy Praca nad artykułem na temat ADHD u dzieci i młodzieży w kontekście terapii poznawczo behawioralnej. Autorzy - Michał Łebski i Kamil Jaworski

1. Wprowadzenie

ADHD jest zaburzeniem, które może sprawiać poczucie wewnętrznego, trudnego do zrozumienia dyskomfortu. Człowiek z nadpobudliwością kreuje często nieświadomie sytuacje, w których środowisko zewnętrzne może zacząć oceniać jego funkcjonowanie w sposób negatywny, krytykując jego zachowanie. Oba nakładające się na siebie czynniki zwiększają ryzyko słabszego funkcjonowania w środowisku, niekonstruktywnego radzenia sobie z trudnościami a także negatywnego myślenia o sobie.
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie ADHD jako zaburzenia, które może negatywnie wpływać na funkcjonowanie dzieci i młodzieży, a dodatkowo może sprawiać trudności w wypełnianiu zadań
rozwojowych i zwiększać ryzyko powstawania innych współwystępujących zaburzeń psychicznych.
Istotnym aspektem, który poruszają autorzy są możliwości terapii poznawczo behawioralnej, której potencjał, dowody naukowe i opracowane narzędzia są w stanie znacząco poprawić jakość życia
osoby zmagającej się z zaburzeniem ADHD.